1.08.2008

Wong Bodho lan Wong Pinter

Wong Bodho lan Wong Pinter

Basa Jawa kuwi basa sing luwes, mula sanadyan tegesa padha nanging ukara-ukara lumrah bisa dibesut lan digawe endah, umpamane:

A. Wong Bodho digambarake :
Jun iku yen lukak kocak. Sapi yen seru lan agor swarane sethitik purwane. Wis ala rupane, solahe digawe-gawe.
Wong kang sepi ing kawruhe kasar gurune, seru ora ngresepake.

B. Wong Pinter digambarake :
Wong pinter pepindhane wit cendhana, dadi panyungsene ula, ngleker anangisore, pang-pange disaba ing manuk. Kembange rinubung ing kombang.
Menawa kayune dibubak aweh ganda wangi. Mengkono uga pambekane wong suci tansah ngudi keslametane sapadha padha.

Tembung angel :
1. Lukak = ora kebak
2. Agor = swara gedhe lan serak
3. Ngeupake = nyenengake
4. Puwan = banyu susu (milk)
5. Dibukak = ditegor
6. Pambekan = watak

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan tinggalkan komentar anda di sini...
makasih ya uda kasih komentar...
sering - sering maen sini ya...
No SaRa, No PoLiTiCs, No SPaMMiNG!!!